ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Kabul mektubunun aslı ya da fotokopisi
  • Pasaportun aslı ve fotokopisi (Pasaportun aslı görülüp öğrenciye iade edilecektir)
  • Fotoğraf (6 adet)  
  • Diploma ve transkriptlerinin aslı ve İngilizce ya da Türkçe’ye çevrilmiş noter ya da yeminli tercüman onaylı kopyaları
  • Varsa Denklik Belgelerinin Aslı (Lisans Programlarına Kabul Alan Adaylar için Lise Denklik Belgesi, Adaylar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacaktır. Lisansüstü Programlara Kabul Alan Adaylar, lisans ve yüksek lisans kurumlarının denkliği olup olmadığını öncelikle Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde kayıt işlemlerini gerçekleştiren personel ile kontrol edip, denklik yok ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’ndan bireysel başvuru yolu ile ya da Üniversite’nin toplu liste göndermesi yolu ile edinebilirler.)
  • İngilizce programlara kabul edilen adaylar için Uluslararası geçerliliği olan İngilizce Dil Yeterlik belgesi (Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Yüksekokulu’ndan onaylatılacaktır.)
  • Türkçe Yeterlik Belgesi’nin Aslı (Türkçe Programlardan Kabul Alan Adaylar için)
  • Depozito ücreti ve kayıt için gerekli olan ödemenin ilk taksitinin yatırıldığına dair banka dekontları ile birlikte muhasebeden alınacak onay belgesi