Hakkımızda

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, Atılım Üniversitesi’nin temel stratejik hedeflerinden olan uluslararasılaşma çalışmalarına daha fazla katkı sağlamak üzere kurulmuştur.

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, Atılım Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sağlamak üzere birimin uzman personel sayısını artırarak yetkin bir kadro ile faaliyet göstermektedir.

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, Üniversitenin yurtdışında tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması; Üniversitenin uluslararası işbirliklerinin çoğaltılması ve geliştirilmesi; Üniversitede öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin sayı ve çeşitliliğinin artırılması; Üniversitede kayıtlı bulunan yerli ve yabancı öğrenciler ile görevli personelin, başta Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı olmak üzere, uluslararası değişim programlarından daha fazla yararlandırılmaları; yurtdışından Üniversitemize gelmek isteyen öğrenci ve personelin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi, gibi temel görevlerini yüksek kalite standartlarında yerine getirerek, Üniversitenin ve kampüsün uluslarasılaşmasında etkin bir rol oynamaktadır.

Vizyonumuz: 
Üniversitemizin uluslararası alandaki tanınırlığını ve saygınlığını sürekli artıran, yeni ve güçlü ortaklıklar kurulmasına önayak olan, uluslararası alandaki tüm paydaşlara en yüksek kalitede işbirliği ve destek hizmetleri sunan, sürekli gelişen ve geliştiren öncü bir birim olmak.

Misyonumuz:
Uluslararasılaşma sürecine katkı sağlamak üzere, güçlü ortaklıklar ve işbirlikleriyle üniversitemizin uluslararası bağlantılarını güçlendirmek; en başarılı öğrencileri ve alanında tanınmış akademisyenleri üniversitemize kazandırmak; bu amaçlarla, tüm dünyaya ulaşmak ve üretilen bilginin uluslararası toplumun hizmetine sunulmasının yolunu açmak.

Kadromuz:

Hasan Atasoy (Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü/Direktör Vekili) / hasan.atasoy@atilim.edu.tr

Selim Etik (Uzman Yardımcısı) / selim.etik@atilim.edu.tr 

Özlem Kılıçarslan (Müdür) / ozlem.kilicarslan@atilim.edu.tr

Feyzi Orhon (Uzman Yardımcısı) / feyzi.orhon@atilim.edu.tr

Özgün Özger (Uzman/Erasmus Koordinatörü) / ozgun.ozger@atilim.edu.tr