Uluslararası Anlaşmalar

Atılım Üniversitesi, Uluslararası Merkez kanalıyla gerçekleştirdiği uluslararası işbirlikleriyle uluslararası entegrasyonunu artırmakta; eğitim, üniversite ve kampüsün uluslararasılaşması sürecini devam ettirmektedir.

Uluslararası anlaşmalar, Atılım Üniversitesi ile yurtdışında yerleşik diğer uluslararası üniversiteler, enstitüler, kurumlar veya işletmeler arasında eğitim, araştırma veya toplumsal hizmet alanlarında karşılıklı yarar ilkesine uygun işbirlikleri kurmak amacıyla imzalanır. 

Erasmus+ Programı dahilinde anlaşmalı olduğumuz okulların listesine http://iro.atilim.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.