ONLINE APPLICATIONS

2017-2018 Spring Semester Erasmus+ Student Learning Mobility Results Announced

Name Download
sonuçlar.xlsx

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Seçim Komisyonu