ONLINE BAŞVURULAR

2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği

Atılım Üniversitesi 2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği

 

Proje No: 2021-1-TR01-KA131-HED-000003180

 

2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği - Genel Bilgilendirme

 

Değerli Öğrencilerimiz;

 

2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları 27 Şubat 2023 Pazartesi başlayacak olup, 20 Mart 2023 Pazartesi günü sonlanacaktır. Başvurular, Erasmus Başvuru Portalı üzerinden alınacaktır. Erasmus Başvuru Portalı içerisinde "Bireysel" sekmesini seçerek, E-Devlet bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Ardından ilanlar sekmesinde Üniversitemizin ilgili ilanını seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz. 2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğine yönelik olarak Seçim Şartları ve Seçim Ölçütleri aşağıda belirtilmiştir. Başvuruların sonlanmasının ardından başvuran bütün öğrencilerin Üniversitemizce düzenlenecek olan İngilizce Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. İngilizce Dil Sınavı ile ilgili bilgilendirme başvuru yapan bütün öğrencilere iletilecektir. Not: Mevcut geçerliliği olan Toefl IBT veya IELTS belgesi bulunan öğrencilerimiz, dilerlerse bu belgelerini İngilizce Dil Sınavı yerine saydırılması için Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü ofisimize gelerek sunabilirler. İlgili dil belgelerinin sunulması için son tarih 13 Mart 2023'tür. Bu tarihten sonra iletilecek olan dil belgeleri kabul edilmeyecek olup, öğrenciler İngilizce Dil Sınavı'na yönlendirilecektir.

 

Başvuru Nasıl Yapılır

 

2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği için başvurular Erasmus Başvuru Portalı https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ linkinden yapılmaktadır. İlgili linkte tıkladıktan sonra "Bireysel" sekmesi seçilerek Üniversitemiz ile ilgili "Atılım Üniversitesi 2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği" ilanı seçilmeli ve başvuru yapılmalıdır. Başvurunuz sırasında bilgilerinizin eksiksiz girilmesi ve güncel Transcript'inizin yüklenmesi gerekmektedir.

 

Erasmus Başvuru Portalı üzerinden başvuru bilgilerini eksiksiz kaydeden öğrencilerin başvuru yaptıklarına dair “Başvuru Çıktısı” almaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTBaşvurular için sistem tarafından talep edilecek tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak Erasmus Başvuru Portalı'na yüklenecektir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. İlanda belirtilen başvuru tarihlerinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru süresi dolduktan sonra sistem başvurulara kapatılacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT: Aynı dönem içerisinde hem Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine hem de Erasmus+ Yaz Dönemi Staj Hareketliliğine başvuru yapan öğrenciler için iki hareketlilikten bir tanesi önceliklendirilecektir. Dolayısıyla öğrencilerin tek bir hareketliliğe başvuru yapması önerilir.

 

ÖNEMLİ NOT: 2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği için Kabul Mektuplarını (Acceptance Letter) başvuru tarihinin son günü olan 13 Mart 2023 tarihine kadar sunan öğrencilere eğer Kabul Mektupları uygunluk şartlarını sağlıyorsa + 10 puan uygulanacaktır. Kabul Mektupları için uygunluk kontrolü yapılacak olup, kontrol için erasmus@atilim.edu.tr adresine e-mail ile iletilmesi veya Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü Ofisine getirilmesi gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOT: 2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği için normal süreç içerisinde Kabul Mektuplarınızın iletilmesi için son tarih 31 Mayıs 2023'tür. Bu tarihten sonra iletilecek Kabul Mektupları kabul edilmeyecektir.

 

ÖNEMLİ NOT: 2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği için staj hareketlilik süresinin son tarihi 30 Eylül 2023'tür. Dolayısıyla Kabul Mektuplarının tarih aralığı Haziran - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında minimum 2 ay süreyi kapsayacak şekilde olmalıdır. 30 Eylül 2023 tarihinden sonra bitecek olan Erasmus Staj Hareketlilikleri geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

 

 

Seçim Şartları - Asgari Şartlar

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması (Birinci kademe: lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora)

2- Birinci kademe öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

3- İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

4- Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 4 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki son staj tarihine kadar gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

5- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 

Seçim Ölçütleri

 

Ölçüt Ağırlıklı Puan

 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde

bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma

(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu

tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere

mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme

( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizin 10 ilini (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) etkileyen Deprem felaketinin Erasmus+ Hareketliliğine yönelik etkilerini asgariye indirmek üzere uygulanacak olan önceliklendirmeler:

 

Birinci ve ikinci derece akrabaları* veya kendileri, yukarıda sayılan 10 ilde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilir.

1. ve 2. Derece akrabalar: anne, baba, çocuklar, eş, eşinin annesi, eşinin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri

 

Not: Eksiltmeler, toplam puan üzerinden yapılmaktadır.

Not: Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Not: Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğine hak kazanan ve "ASİL ve YEDEK" listede seçilen öğrenciler Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçmek isterlerse bu öğrenciler için feragat bildirim süresi seçim sonrasında ayrı bir e-mail ile duyurulacak ve bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, hareketliliği kazanan öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda “-10 puan” düşürülecektir.

 

 

Gidilen Ülkelere/Faaliyete Göre Aylık/Günlük Hibe Miktarları

 

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

 

1. ve 2. Grup Ülkeler: 750 €

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,

Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda,

Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

 

 

 

3. Grup Ülkeler: 600 €

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya,

Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

Kontenjan Bilgisi:

 

2023 Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği için toplam kontenjan 23 kişidir.

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

·      Başvuruların bitmesinin ardından İngilizce Dil Sınavı yapılacaktır. İlgili sınav ile ilgili tarih ve yer bilgisi başvuru yapan her öğrencinin e-mailine iletilecektir.

·      Lisans öğrencileri için 2.20 asgari genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.

·      Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için 2.50 asgari genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.

·      İngilizce Dil Sınavından 60 puan barajını geçemeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.

·      Erasmus Hareketliliğini kazanan öğrencilerin seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından sonraki süreçler hakkında bilgilendirilmek üzere Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü ofisine gelmelidirler.

·      Erasmus Hareketliliğine yönelik Oryantasyon Toplantısı seçim sonrasında yapılacak olup, ilgili toplantının tarih ve yeri bilgileri e-mail ile öğrencilere duyurulacaktır.

·      Erasmus Hareketliliğini kazanan öğrencilere toplam hibelerinin %80'i hareketliliklerinden önce, kalan %20'si ise dönüş yaptıklarında gerekli evrakları teslim ettiklerinde ve katılımcı raporu tamamlandıktan sonra ödenmektedir.

·      Erasmus+ Staj Hareketliliği için hibe 2 aylık süre için verilmektedir.

·      Erasmus+ Staj Hareketliliğinin geçerli sayılabilmesi için staj süresinin minimum 2 ay olması gerekmektedir. 2 ayın altında tarihler içeren Kabul Mektupları kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte mevcut stajların 2 ayın altında bitmesi durumunda Erasmus Staj Hareketliliği geçersiz sayılacaktır.

 

ERASMUS İNGİLİZCE DİL SINAVI:

Tarih: 24.03.2023

Saat: 10:00

Yer: Moodle

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için erasmus@atilim.edu.tr adresine e-mail ile danışabilirsiniz.

İrtibat No: 0312 586 82 69