ONLINE BAŞVURULAR

Doktora Programları

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Pasaport
 • Yüksek Lisans Diploması 
 • Yüksek Lisans Transkripti  
 • Lisans Diploması  
 • Lisans Transkripti 

 

Başvuru Süreci:

* Başvurular ücretsizdir. 

* Başvurular online başvuru sistemi üzerinden alınmaktadır: Online başvuru linki:  https://applyatilim.force.com/ 

*Aday öğrencilerin evrakları tarafımızdan ilgili bölüme gönderilmektedir. Değerlendirme süreci iki hafta sürebilir. 

*Değerlendirme raporları Uluslararası Öğrenci Kaynakları Departmanına ulaştığında nihai sonuç için komite kararı gereklidir. Komite sonrasında tüm aday öğrenciler sonuç ile ilgili bilgilendirilecektir. 

*Komitenin vermiş olduğu kabul, şartlı kabuldür. Aday öğrenci ancak 1 dönem tutarı olan depozito ücretini yatırdıktan sonra gerçek kabul mektubunu alır. Depozito ücretinin geri ödenmesi koşulunda (sadece vize reddinde), işlem ücreti olarak 200 Amerikan Doları kesinti yapılacaktır. Şartlı kabul 15 gün geçerlidir. Depozito kayıt esnasında öğrenim ücretinden düşülecektir. 

*2020-2021 akademik yılı için depozito ücreti 1 dönem ücreti olacaktır. 

 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Kabul mektubunun aslı ya da fotokopisi
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (Pasaportun aslı görülüp öğrenciye iade edilecektir)
 • Fotoğraf (4 adet)  
 • Diploma ve transkriptlerinin aslı ve İngilizce ya da Türkçe’ye çevrilmiş noter ya da yeminli tercüman onaylı kopyaları
 • Varsa Okul Tanıma Belgesi (Lisansüstü Programlara Kabul Alan Adaylar, lisans ve yüksek lisans kurumlarının tanınırlığı olup olmadığını öncelikle Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde kayıt işlemlerini gerçekleştiren personel ile kontrol edip, tanınırlık yok ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’ndan bireysel başvuru yolu ile edinirler). 
 • İngilizce programlara kabul edilen adaylar için Uluslararası geçerliliği olan İngilizce Dil Yeterlilik belgesi (Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Yüksekokulu’ndan onaylatılacaktır.)
 • Türkçe Yeterlilik Belgesi’nin Aslı (Türkçe Programlardan Kabul Alan Adaylar için)
 • Depozito ücreti ve kayıt için gerekli olan ödemenin ilk taksitinin yatırıldığına dair banka dekontları ile birlikte muhasebeden alınacak onay belgesi

Kabul edilen öğrencilerin belgeleriyle birlikte öncelikle İncek Kampüsümüzdeki Uluslararası Ofisi ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Okul Tanıma Belgesi İşlemleri için; 

https://www.atilim.edu.tr/tr/oim/page/4869/yuksekogretim-kurulu-baskanligi-okul-tanima-belgesi-sorgulama-islemleri