ONLINE BAŞVURULAR

Genel Bilgi

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, Atılım Üniversitesi’nin temel stratejik hedeflerinden olan uluslararasılaşma çalışmalarına daha fazla katkı sağlamak üzere kurulmuştur.

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü görev alanı, “Atılım Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve topluma hizmette uluslararası entegrasyonunu artırma çalışmalarına katkı sağlamak” şeklinde tanımlanmasıyla birlikte, birimin uzman personel sayısı da artırılmış ve yetkin bir kadro oluşturulmuştur.

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, Üniversitenin yurtdışında tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması; Üniversitenin uluslararası işbirliklerinin çoğaltılması ve geliştirilmesi; Üniversitede öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin sayı ve çeşitliliğinin artırılması; Üniversitede kayıtlı bulunan yerli ve yabancı öğrenciler ile görevli personelin, başta Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı olmak üzere, uluslararası değişim programlarından daha fazla yararlandırılmaları; yurtdışından Üniversitemize gelmek isteyen öğrenci ve personelin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi, gibi temel görevlerini yüksek kalite standartlarında yerine getirmenin yanında, Üniversitenin ve kampüsün uluslarasılaşmasında etkin bir rol oynamayı da hedeflemektedir.

Vizyonumuz: 
Üniversitemizin uluslararası alandaki tanınırlığını ve saygınlığını sürekli artıran, yeni ve güçlü ortaklıklar kurulmasına önayak olan, uluslararası alandaki tüm paydaşlara en yüksek kalitede işbirliği ve destek hizmetleri sunan, sürekli gelişen ve geliştiren öncü bir birim olmak.

Misyonumuz:
Uluslararasılaşma sürecine katkı sağlamak üzere, güçlü ortaklıklar ve işbirlikleriyle üniversitemizin uluslararası bağlantılarını güçlendirmek; en başarılı öğrencileri ve alanında tanınmış akademisyenleri üniversitemize kazandırmak; bu amaçlarla, tüm dünyaya ulaşmak ve üretilen bilginin uluslararası toplumun hizmetine sunulmasının yolunu açmak.

Kadromuz:

Dr. Özgün ÖZGER (Direktör Vekili / Erasmus+ Kurum Koordinatörü) / ozgun.ozger@atilim.edu.tr 

Onur KARAGÖZ (Uzman) / onur.karagoz@atilim.edu.tr 

Emre Deniz SEVİNİR (Uzman) / emre.sevinir@atilim.edu.tr

Burak BULAK (Uzman) / burak.bulak@atilim.edu.tr