ONLINE BAŞVURULAR

Jean Monnet

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sn. Doç. Dr. Gözde YILMAZ’ın projesi 2019 yılında hibe desteği kazanmıştır.

 

Jean Monnet Faaliyetleri Nedir?

Jean Monnet Faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında araştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden faaliyetlerdir. Faaliyetlerin temel konu alanları aşağıda verilmektedir:

 • AB ve Karşılaştırmalı Bölgesellik Çalışmaları
 • AB İletişim ve Bilgi Çalışmaları
 • AB Ekonomi Çalışmaları
 • AB Tarih Çalışmaları
 • AB Kültürler Arası Diyalog Çalışmaları
 • AB Disiplinler Arası Çalışmalar
 • AB Uluslararası İlişkiler ve Diploması Çalışmaları
 • AB Hukuk Çalışmaları
 • AB Siyasi ve İdari Çalışmaları

 

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Aşağıda yer alan faaliyetler program kapsamında desteklenebilecektir.

        1. Jean Monnet Modülleri
        2. Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları
        3. Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri
        4. Kurum ve Derneklere Jean Monnet Desteği
        5. Jean Monnet Ağları
        6. Jean Monnet Projeleri

Kimler Başvuru Yapabilir?

Desteklenen faaliyete göre başvuru yapabilecek kurum/kuruluşlar farklılık göstermektedir. Desteklenen her bir faaliyetin detayları içerisinde kimlerin başvuracağı bilgisi verilmiştir.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Desteklenen faaliyete göre proje süreleri farklılık göstermektedir.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

Desteklenen faaliyete göre proje süreleri farklılık göstermektedir.
 

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Jean Monnet Faaliyetleri, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.