ONLINE BAŞVURULAR

Kabul Edilen Adaylar

Kabul alan uluslararası aday öğrenciler, kayıt tarihlerinde, kayıt işlemleri için gereken belgelerle ile birlikte Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne gelebilirler. Yeni uluslararası öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Kabul mektubunun aslı ya da fotokopisi
  • Pasaportun aslı ve fotokopisi (Pasaportun aslı görülüp öğrenciye iade edilecektir)
  • Fotoğraf (6 adet)  
  • Diploma ve transkriptlerinin aslı (apostilli) ve İngilizce ya da Türkçe’ye çevrilmiş noter ya da yeminli tercüman onaylı kopyaları
  • Varsa Denklik Belgelerinin aslı (Lisans Programlarına Kabul Alan Adaylar için Lise Denklik Belgesi, Adaylar tarafından Milli Eğitim Bakanlığından alınacaktır. Lisansüstü Programlara Kabul Alan Adaylar, lisans ve yüksek lisans kurumlarının denkliği olup olmadığını öncelikle Öğrenci İşleri Direktörlüğünde kayıt işlemlerini gerçekleştiren personel ile kontrol edip, denklik yok ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’ndan bireysel başvuru yolu ile ya da Üniversitenin toplu liste göndermesi yolu ile edinebilirler.
  • İngilizce programlara kabul edilen adaylar için Uluslararası geçerliliği olan İngilizce Dil Yeterlik belgesi (Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulundan onaylatılacaktır).
  • Türkçe Yeterlik Belgesinin Aslı (Türkçe Programlardan Kabul Alan Adaylar için)
  • Depozito ücreti ve kayıt için gerekli olan ödemenin ilk taksitinin yatırıldığına dair banka dekontları ile birlikte muhasebeden alınacak onay belgesi
  • Tezli yüksek lisansa başvurup, tezsiz yüksek lisansa kabul edilenler için taahhütname https://ic.atilim.edu.tr/files/Tezliden%20Tezsize%20ge%C3%A7i%C5%9F%20taahh%C3%BCtname-ENG.docx

Uluslararası öğrenci kabul ve kayıt süreçlerinde herhangi bir üniversitenin YÖS sonucu kabul edilmemektedir ve böyle bir şart aranmamaktadır.