ONLINE BAŞVURULAR

Öğrenci Referans Modeli

Değerli Uluslararası Öğrencilerimiz,

Sizlerle Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü olarak yeni uygulamaya başladığımız bir öğrenci temin modelini paylaşmak istiyoruz. Bu model, aktif statüdeki öğrencilerimiz ve aday uluslararası öğrencilerimiz arasında köprü oluşturacak bir model niteliğindedir. Aşağıda modelin ayrıntılarına ilişkin bilgileri görebilirsiniz:

Öğrenci Referans Modeli Hakkında Genel Bilgiler

 1. Öğrenci Referans Modeli kayıtlı öğrencilerimizin referansı ile üniversitemize yeni uluslararası öğrenci gelişine ve kayıtlı öğrencilerimiz için öğrenim ücreti indirimi uygulamasına imkan sağlayan bir modeldir.
 2. Bu modelden sadece ve sadece öğrenciliği devam eden, aktif durumdaki öğrenciler faydalanabilecektir.
 3. Referans ile üniversitemize başvuran öğrencinin son 2 yıl içerisinde üniversitemizden herhangi bir program için kabul almamış olması gerekmektedir.
 4. Referans ile üniversitemize başvuran ve kayıt yaptıran her öğrenci için mevcut öğrencimiz, yeni gelen öğrencinin kayıt yaptırdığı akademik dönemi takip eden bir sonraki akademik dönem için yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere öğrenim ücreti ödemesinde indirim alacaktır.
 5. Mevcut öğrencimize, öğrenciliği devam ettiği esnada getirdiği her referans öğrenci için, referans ile gelen öğrencinin o dönem ödemiş olduğu ücretin normal öğrenim ücretine oranına göre bir sonraki dönem kendi ödeyeceği öğrenim ücretinden aşağıda belirtildiği şekilde öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır:
  1. Kayıtlı aktif durumdaki öğrencimiz, kendi referansı ile üniversitemize kayıt yaptıracak her yeni uluslararası lisans öğrencisi için bir sonraki akademik dönemde yapacağı öğrenim ücreti ödemesine uygulanacak şekilde, 500 USD öğrenim ücreti indirimi alacaktır.
  2. Kayıtlı aktif durumdaki öğrencimiz, kendi referansı ile üniversitemize kayıt yaptıracak her yeni uluslararası yüksek lisans öğrencisi için bir sonraki akademik dönemde yapacağı öğrenim ücreti ödemesine uygulanacak şekilde, 300 USD öğrenim ücreti indirimi alacaktır.
  3. Kayıtlı aktif durumdaki öğrencimiz, kendi referansı ile üniversitemize kayıt yaptıracak her yeni uluslararası doktora öğrencisi için bir sonraki akademik dönemde yapacağı öğrenim ücreti ödemesine uygulanacak şekilde, 400 USD öğrenim ücreti indirimi alacaktır.

Modelin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

 1. Aktif kayıtlı durumdaki bir öğrencimizin referansı ile üniversitemize başvurmak isteyen uluslararası aday öğrencinin, internet sayfamızdaki online başvuru formlarını doldururken mutlaka form üzerinde kayıtlı öğrencimizin Atılım Üniversitesi öğrenci numarasını yazması gerekmektedir.
 2. Aday öğrenci, başvuru süreci tamamlanıp kabul alırsa ve kayıt tarihleri süresince kayıt işlemleri için gereken tüm gerekli belgeleriyle ve başvuru formunda Atılım Üniversitesi öğrenci numarası yazılı bulunan aktif kayıtlı durumdaki öğrencimiz ile birlikte öncelikle Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne başvuracaktır.
 3. Kayıt işlemleri için belge kontrolü sırasında referans ile gelen ve henüz kayıt işlemleri tamamlanmamış olan yeni uluslararası öğrenci ve başvuru formunda Atılım Üniversitesi öğrenci numarası yazılı bulunan aktif kayıtlı durumdaki öğrenci, Uluslararası İlişkiler Direktörlüğünce hazırlanmış olan Referans Modeline ilişkin mutabakat belgesi imzalayacaklardır.
 4. Kayıt işlemlerinin tamamlandığı ve yeni uluslararası öğrencinin üniversitemize kayıt olduğu tarihte, yeni öğrenciye referans olan kayıtlı öğrenci, aynı gün içerisinde yeni kayıt olan öğrencinin Atılım Üniversitesi öğrenci kimlik kartı fotokopisini ve öğrencinin kayıt esnasında muhasebe birimlerinden almış olduğu muhasebe onay formunun fotokopisini ofisimize teslim etmesi gerekmektedir.
 5. İlgili öğrenim ücreti indiriminin hesaplanması, yeni öğrencinin kayıt olduğu tarihten sonra, dönem içinde yapılacak ve durum Burs Kabul ve Değerlendirme Komitesinin kararı ile kesinleşecektir. Dönem içinde gerçekleşecek referans uygulamaları dönem içinde komiteye sunulacaktır. Muhasebe birimleri, ilgili komite kararına göre işlemi dönem bittikten sonra yeni gelen dönem için gerçekleştirecektir.
 6. Paranın mahsup edileceği anda mezun olmuş veya borcu bulunmayan, yani tüm program ücretinin ödemesini tamamlamış olan öğrenciler, bu durumdan faydalanamayacaktır.
 7. Bir öğrencinin referans modeli ile alacağı tutar borcundan fazla ise borcu sıfırlanacaktır, kendisine hiçbir şekilde para iade edilmeyecektir.
 8. Bu uygulamada öğrencinin veya referans öğrencinin de bursu varsa uygulama burslu rakamlar üzerinden gerçekleşecektir.
 9. Bir öğrenci başka bir ülkeden gelen öğrenciye referans olabilecektir. Bir başka deyişle, referans öğrenci ile aday öğrencinin uyruklarının aynı olması zorunluluğu yoktur.

Not: Yukarıda modele ilişkin genel bilgilerde ve modelin uygulanmasına ilişkin esaslarda belirtilen koşullara uymayan ve işlemlerini tamamlamayan öğrenciler için indirim uygulaması geçerli olmayacaktır.

Konuya ilişkin sorularınız olursa Uluslararası İlişkiler Direktörlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.