ONLINE BAŞVURULAR

2022 Yaz Dönemi için Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Programına Başvurular Başlıyor!

Sevgili Öğrenciler,

 

2022 Yaz Dönemi için Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Programına Başvurular Başlıyor!

 

  • Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

Not: Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

2. a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

3. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmemesi

4. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

 

  • Başvurular Nereye Yapılacak?

Başvurular Erasmus Ofisine elden yapılacaktır.

 

  • Erasmus İngilizce Dil Sınavı

Tarih: 11.03.2022

Saat: 09:30

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

 

  • Başvuruda Gereken Belgeler Nelerdir?

• Transkript

• Staj yapılacak kurumdan alınan kabul mektubu (Bu belgenin en geç 31 Mayıs 2022, Salı gününe kadar Erasmus ofisine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru tarihleri esnasında staj yeri kabul mektubu sunan öğrencilere +10 puan uygulanacaktır. Başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.)

 

  • Değerlendirme?

• Akademik Başarı Düzeyi: %50 | • Dil seviyesi: %50

 

  • Aylık Hibe Miktarları

Öğrenci Öğrenim ve Staj Hibesi

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

 

Not: İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.

 

 

 

 

  • Seçim Ölçütleri

ÖLÇÜT

AĞIRLIKLI PUAN

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

 

 

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 21.02.2022

Bitiş: 08.03.2022

 

Daha fazla bilgi için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz:

E-mail: erasmus@atilim.edu.tr

Telefon: 0312 586 82 69