ONLINE BAŞVURULAR

Covid 19 Sonrası Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler Çalıştayı

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından 16 Temmuz, 2020 tarihinde "Covid 19 Sonrası Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Direktörü Sn. M. Hasan ATASOY çalıştayda konuşmacı olarak yer almıştır. Türkiye’de uygulanmakta olan uluslararası öğrenci kontenjanları ve ücretleri hakkında Sn. ATASOY'un konuşması:

Sn. Hasan Atasoy: Türkiye’de 2.5 Milyon kişinin her yıl mücadele ederek girdiği üniversitelerde öğrenim görmek için uluslararası öğrenciler de belirli bir evrensel başarı ölçütünü sağlayamıyorlarsa minimum bir ücret ödeyerek öğrenim görmeleri sağlanmalıdır. Örneğin lisans programları yıllık taban öğrenim ücretleri 4.000 USD tıp ve benzeri programlar için 10.000 USD olmalıdır. Bu taban ücret hem devlet hem de vakıf üniversiteleri için geçerli olmalıdır. Üniversitelerin uluslararası öğrenci hedefi öğrenci sayısı üzerinden değil getirdikleri öğrencilerden aldıkları hizmet ihracatı geliri üzerinden olmalıdır. Bu nedenle hedef 300.000 öğrenci değil, örneğin 2 Milyar USD eğitim ihracatı geliri elde etmek olmalıdır.