ONLINE BAŞVURULAR

Pandemi Süreci ve Hibrit Eğitim Hakkında Senato Duyurusu - 22 12 2020

Bilindiği gibi, tüm dünya ve ülkemiz 2020 yılının başlarından bu yana uzun yıllardır tanık olunmayan bir salgının etkisi altına girmiştir. Mart 2020’de ülkemizde ilk vakanın görülmesi üzerine her düzeydeki okullarda yüz yüze eğitimin durdurulması yoluna gidilmiş, sonrasında Yükseköğretim Kurulu 2019-2020 bahar yarıyılında üniversitelerde eğitimin uzaktan yapılmasına karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda üniversitemizde de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ve yaz okulunda uzaktan eğitim yapılmıştır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılıyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu eğitimin ne şekilde yapılacağı hususunu üniversitelerin yetkili kurullarının kararına bırakmıştır. Bu çerçevede, üniversitemiz öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik tüm tedbirleri alarak hibrit eğitim yöntemini tercih etmiş ve derslerin bir kısmı tümüyle uzaktan eğitim yoluyla, bir kısım dersler hafta sonları da dâhil olmak üzere örgün ve bir kısım dersler de hibrit olarak verilmeye başlanmıştır. Konuya ilişkin yapılan Senato toplantısında sınavların yüz yüze yapılması kararlaştırılmış ve bu husus dönem başında öğrencilerimize duyurulmuştur.

Bilahare gelişen durumlar çerçevesinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamaya geçirilmesiyle birlikte örgün veya hibrit olarak yapılan derslerin de büyük bölümü uzaktan eğitim yoluyla verilmeye başlanmıştır; ancak sınavların yüz yüze yapılması uygulamasına devam edilmiştir. Sınavların yüz yüze yapılıyor olması hususunun bir kısım öğrencilerimiz tarafından sürekli eleştiri konusu haline getirildiği ve çeşitli mecralarda gerçek dışı beyanlar ile iddialar ileri sürüldüğü görülmektedir.

Atılım Üniversitesi Senatosu bulaş ortamının ana unsurlarından birinin eğitim-öğretim mekânları olarak gösterilmesinden ve bu yönde oluşan algıdan büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Salgının ortaya çıkmasıyla birlikte hemen hemen hiçbir faaliyet alanında uzun süreli bir durdurmaya gidilmezken salgının ancak yüz yüze eğitim-öğretim yapılmazsa önüne geçileceği algısının tüm kamuoyunda oluşturulma çabasının ülkemizin geleceği açısından endişe verici olduğu düşünülmektedir. Her düzeyde bir, bir buçuk yıllık bir eğitim kaybının önümüzdeki yıllar içerisinde ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağı kaygısı taşınmaktadır, çünkü uzaktan öğretim ve uzaktan yapılan sınavlar örgün eğitimin yerini kesinlikle tutmamaktadır. Ayrıca yüz yüze yapılmayan sınavlar öğrenciler arasında eşit olmayan haksız durumlara neden olmaktadır. Artık azımsanmayacak ölçüde eğitim kaybı yaşayan bir neslin önümüzdeki yıllarda ülkemizde yaratacağı olumsuzlukların konuşulması yerine medya ortamlarında sınavların neden yüz yüze yapıldığının tartışılması da üzüntüyle takip edilmektedir.

Atılım Üniversitesi, görev bilinci ve misyonu doğrultusunda eğitim-öğretim hizmetini evrensel üniversite anlayışı içerisinde sürdürmek kararlılığındadır. Öğrencilerimizin sağlığı Üniversitemiz için çok önemlidir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin eğitimlerini sağlıklı ve en iyi şekilde sürdürebilmeleri için üst düzeyde tedbirler alınmış ve alınmaya da devam etmektedir. Bu çerçevede,

  1. Kampüs girişlerinde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılmaktadır.
  2. Kampüs binaları düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.
  3. Tüm mensuplarımızın ve öğrencilerimizin HES kodları günlük olarak Sağlık Bakanlığından sorgulanmakta ve HES kodu riskli görünen (pozitif veya temaslı) öğrencilerimiz telefonla aranmakta, ilgili derslerin öğretim elemanı bilgilendirilmekte ve bu durumda olan öğrenci ve mensuplarımız kampüse alınmamaktadır.
  4. Kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerimizin sınavları uzaktan yapılmaktadır.
  5. Kampüs içerisinde tüm açık ve kapalı alanlarda mesafe kuralına uygun düzenlemeler yapılmıştır.
  6. Kampüs içerisinde maske kullanımı zorunludur.
  7. Servisler düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Servislerin havalandırma sistemleri %100 temiz hava alacak şekilde olup düzenli olarak kontrol edilmektedir. Servislerde maksimum oturma kapasitesine uyulmaktadır. Servislerde maske takılması zorunludur.
  8. Son olarak, Hacettepe Üniversitesi ile işbirliği yapılarak bu haftadan başlamak üzere bulgulara bağlı olarak kampüs içerisinde mensuplarımız ve öğrencilerimize PCR testi yapılması uygulaması başlatılacaktır.

Üniversitemizin aldığı önlemler ve mensuplarımız ile öğrencilerimizin gösterdiği hassasiyete bağlı olarak özellikle kampüs içinde yüz yüze sınavların yapılması ilave bir riskli durum oluşturmadığı gibi Covid-19 denetimi yapan ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde de bugüne kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir.

Bu bağlamda eğitimin sürdürülmesi konusunda üniversitemize destek olan Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ankara Valiliği, Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesine teşekkür etmek isteriz.

Bu vesileyle ülkemizin ve dünyanın bu olağanüstü durumdan bir an önce kurtulması temennisiyle tüm mensuplarımızın ve öğrencilerimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı günler dileriz.

Atılım Üniversitesi Senatosu