ONLINE BAŞVURULAR

Türkiye'de Yükseköğretim Sistemi

Türkiye'de yüksek öğrenim sistemi YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından yönetilir. YÖK özerk bir kuruluştur ve planlama, koordinasyon ve yükseköğrenim yönetimini yüksek öğretim yasalarına ve anayasaya göre yönetmekle mükelleftir. Üniversiteler kendi akademik takvimlerini oluştururlar, ve akademik yıl genelde Eylül'de başlar ve Haziran'da biter. Kış ve yaz tatilleri vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da vardır.

Türk üniversitelerinin sunduğu imkanlar:

* Ön lisans programları
Lisans programları
Lisanüstü programlar
* Doktora sonrası programlar

Lisans programları:
Lisans programları genellikle 4 yıllıktır. Tıp gibi bazı özel programlar 6 yıl ve daha fazla sürebilir.

Lisansüstü Programlar:
Türkiye'deki Yüksek lisans programları çok çeşitlidir. Tezli yüksek lisans genelde 2 yıl, tezsiz olan yüksek lisans ise 1.5 yıl sürer. Doktora programları yaklaşık 4 yıl sürer.